zondag 29 juni 2014

Summerbreak...

Jullie hebben het vast wel gemerkt
dat het hier nogal stil is...
You might have noticed
that it's pretty quiet overhere...

...en dat komt niet door gebrek aan inspiratie
ideëen genoeg...
...and that's not because of a lack of inspiration
ideas enough...

...maar ik kom er niet aan toe
ik heb momenteel te weinig tijd...
...but i just don't have enough time
to do this...

...met de verkoop van ons huis
de aankoop van een nieuw huis
een geplande verhuizing over 4 weken
en de laatste schoolweken van het jaar
is het een drukke tijd...
...with selling our house
buying a new house
a planned move in four weeks
and the last weeks of this schoolyear
it's a busy time...


...mijn mooie spulletjes zijn al ingepakt in dozen
mijn materialen zijn uitgezocht en verpakt in manden
beetje bij beetje ruim ik op...
...pretty things are already wrapped in boxes
supplies are sort out and packed in baskets
i'm cleaning up bit by bit..... .een zomerstop is nodig
die gekke oude koffer gaat dicht
evengoed als mijn Etsy shop
mijn blog gaat op pauze
maar ik ben nog wel te vinden op Instagram...
...a Summer break is needed
that silly old suitcase will close
even as my Etsy shop
my blog will have break
but you can find me on Instagram...


...ik laat jullie achter
met wat fijne (oude) plaatjes
en ik ben weer terug
ongeveer begin september
met nieuwe kofferschatten
frisse inspiratie, mooie plaatjes en leuke ideëen
vanuit een nieuw huis
in het heerlijke Zeeland...
...i will leave you
with some nice (old) pictures
and i will be back
somewhere in the beginnning of September
with new suitcase treasures
 fresh inspiration, pretty pics and fun ideas
from a new home
in the lovely Zeeland...Dankjewel allemaal!
Hele mooie Zomer gewenst
xx
Thank you so much you all!
Have a great Summer
xxwoensdag 11 juni 2014

DIY-tutorial; making a happy paper circle garland....

Nodig;
-(vintage) ansichtkaarten en mooie kartonnen plaatjes
-schaar
-5cm/3" cirkel papier punch  
-dun borduur/haakgaren in vrolijke kleurtjes,
(je vindt dit garen in mijn Etsy shop)
-naald
-haaknaald no 1,75-2
-wit katoenen haakgaren
-meetlint

You need;
-(vintage) postcards and pretty cardboard pictures
-scissors
-3"/5cm circle paper punch
-thin embroidery/crochet yarn in bright colours
(you can find this in my Etsy shop)
-needle
-crochet hook size 1,75-2
-white cotton crochet yarn
measuring tape

Maak met de papier punch cirkels uit de kaarten...
Make circles from the postcards with your paperpunch...
...probeer het mooiste van de afbeelding op de cirkel te krijgen...
...try to get the most pretty part of the postcard on your circle......maak een selectie uit de plaatjes
om korte slingers van 5 circles te kunnen maken...
...make a selection from your circles
to create short garlands with five circles...


...mix en match...
...mix and match......zoek er mooie kleurtjes garen bij
laat de tint terugkomen
of kies juist een afstekende kleur...
...choose some pretty colours of yarn with your circles
you can take the same shades
or just choose a different colour...
...meet de papieren cirkel omtrek
zet stipjes met een potlood op de achterzijde
ongeveer 1 cm van elkaar en 0,5 cm vanaf de rand...
...measure your paper circle 
make little points with a pencil on the back
approximately 1 cm from eachother and 0,5 cm from the edge......maak gaatjes met de naald op de getekende puntjes...
...make tiny holes with your needle on the marked points...


...neem een papieren cirkel en een lang stuk garen
en maak een feston steek helemaal rond...
...take a paper circle and a long piece of yarn
and make a blanket stitch all around...

...haak dan met dezelfde kleur rondom de cirkel in de festonsteek
bv 1 vaste, 3 stokjes, een vaste in een steek...
...crochet a pretty edge all around the circle into the blanket stitch
for example 1 single crochet, 3 double crochet, 1 single crochet in one stitch...


...rijg vijf cirkels aan elkaar met witte katoen...
...attach the five circles together with white cotton yarn......en klaar!
...and ready!


xx

Dit idee staat ook in een mooi online magazine;
samen met nog meer leuke zelfmakers!
Kijk snel op het blog van Heart Handmade UK
en neem een kijkje in het magazine...
This idea is also featured in a pretty online magazine;
Handmade Happy
together with some other fun crafty ideas!
just go to the blog Heart Handmade UK 
and take a look in the magazine...